Jan 28, 2020

Tác giả

Nguyễn Kinh Bắc & Sài Môn Chủ Nhân
Nguyễn Kinh Bắc

Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Kinh Bắc & Sài Môn Chủ Nhân:

Lưu Vong Hành & Hận Tát Sao Vơi - Thơ xướng họa - Dec 03, 2018