Dec 11, 2019

Tác giả

Đông Bình

Phạm văn Đôn ( Đông Bình)

 

phamvandondongbinh@yahoo. Com

 

Phạm văn Đôn
sinh 1928
Địa chỉ trung tâm huấn luyên thể thao .Quốc gia Hà Nội

Tất cả các bài của tác giả Đông Bình:

Dạo Cảnh Tây Hồ / Mưa Giông / Bạn Thơ - Thơ mới hiện đại VN - May 04, 2013
Suy Và Ngẫm - Thơ mới hiện đại VN - Apr 28, 2013
tao đàn tuổi hạc - Đường thi Việt Nam - Apr 26, 2013
Văn Miếu 'Quốc Tử Giám' - Đường thi Việt Nam - Apr 26, 2013
Xuân Sơn Cước & Xuân Nông Tang - Đường thi Việt Nam - Apr 26, 2013
Tự Hào & cảnh tỉnh - Thơ mới hiện đại VN - Apr 26, 2013
Sóng Bạch Đằng Giang - Đường thi Việt Nam - Apr 08, 2013