Nov 30, 2020

Tác giả

Lý Hà

Lý Hà

 
  Nguyễn Trọng Vinh ( LÝ HÀ)

 Dia chi email cu la phuongdung1950@yahoo.com.vn
Xin doi lai dia cho email oi lai
nguyentronhvinhlyha@yahoo.com
 

Tất cả các bài của tác giả Lý Hà:

Nghiệp Bán Rong - Thơ mới hiện đại VN - Apr 28, 2013
Góc Trời Riêng - Thơ mới hiện đại VN - Apr 17, 2013