Dec 02, 2020

Tác giả

Khóc_Cười

khoc.cuoi1958@gmail.com

Phùng Quang Lễ . Sinh năm 1958

Lang thang cõi thơ nhiều năm với bút danh : Khóc_Cười, Hoàng Mai, Quê Lãng

Hiện định cư và làm việc tại Portland Oregon, US

Tất cả các bài của tác giả Khóc_Cười:

Nỗi Niềm Xuân - Thơ mới hiện đại VN - Mar 23, 2013
Tâm Khúc - Thơ mới hiện đại VN - Mar 23, 2013