Apr 12, 2024

Tác giả

Nguyễn Mạnh Trinh
Hình ảnh
#1
Nguyễn Mạnh Trinh Sinh năm 1949 tại Hà Nội. Hiện sống tại Hoa Kỳ. Chủ trương tủ sách tác gỉa tác phẩm Ðời. Trong nhóm chủ trương Hợp Lưu, Hoa Kỳ.

Tác phẩm đã xuất bản :

Thơ Nguyễn Mạnh Trinh (Người Việt 1985).

Tuyển tập Hai Mươi Ba Người Viết Sau 1975 (biên tập cùng Trịnh Y Thư Văn Nghệ Hoa kỳ 1989).

Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Mạnh Trinh:

Độc hành ca “Thơ như tiếng khóc cho đời...” - Viết về tác giả & tác phẩm - Jan 06, 2024
Nguyễn Mạnh Trinh Đọc thơ Trần Vấn Lệ - Viết về tác giả & tác phẩm - Apr 18, 2023
Trạch Gầm, Từ Bên Lề Cuộc Chiến đến Chôn Lầm Huyệt Nhớ - Viết về tác giả & tác phẩm - Apr 04, 2023
Trần Tuấn Kiệt (1939-2019): thi ca và cuộc đời - Viết về tác giả & tác phẩm - Aug 16, 2020
Đọc Bài Thơ Xuân Vũ Hoàng Chương Của Đặng Tiến - Viết về tác giả & tác phẩm - Aug 01, 2020
Chân Dung Nhà Thơ Bùi Giáng - Viết về tác giả & tác phẩm - Aug 01, 2020
Doãn Quốc Sỹ, Kẻ sĩ thời đại chúng ta - Viết về tác giả & tác phẩm - Apr 24, 2018
Nguyễn Tất Nhiên * Thà như Giọt Mưa khô trên tượng đá - Thơ mới hiện đại VN - May 26, 2016