Dec 05, 2020

Tác giả

Trầm Thiên Thu

RSW

Mr NGUYỄN VĂN ĐÔNG : 118/62 Bạch đằng, P. 24, Q. Bình thạnh, TPHCM.
Tel: (+84) 908.277511 – TramThienThu@Gmail.com, TramThienThu@Musician.org

(Other Pseudonyms: Kha Đông Anh, Viễn Đông, Viễn Dzu Tử).

Tất cả các bài của tác giả Trầm Thiên Thu:

Thơ Trầm Thiên Thu - Thơ mới hiện đại VN - Jan 22, 2013