Nov 24, 2020

Tác giả

Kim Dung
dungkimeli nguyen dungkimelinguyen@yahoo.com

Tất cả các bài của tác giả Kim Dung:

Mối tình đầu / Cho nhau tình yêu / Bên này, bên kia - Thơ mới hiện đại VN - Jan 27, 2013
Lời Yêu Chưa Nói / Nắng Chiều / Chiếc Lá / Đời Là Vô Thường - Thơ mới hiện đại VN - Jul 26, 2012
Những Dòng Thơ Cho Em...... - Thơ mới hiện đại VN - Jul 26, 2012
Ngày Tháng Đong Đưa - Thơ mới hiện đại VN - Jul 26, 2012