Dec 01, 2020

Tác giả

Đỗ Minh Tâm

nguyenthinguyen20101963@gmail.com
Đỗ giang Nam

Đỗ Minh Tâm
dominhtam1952@gmail.com

Đỗ Minh Tâm đ/c : 45 Trần Khánh Dư - Phường Quảng Yên - Thị Xã Quảng Yên - Tỉnh Quảng Ninh

Tất cả các bài của tác giả Đỗ Minh Tâm:

Tổ Quốc tôi - Thơ đấu tranh - Feb 18, 2016
Tìm Về Miền Sóng - Thơ mới hiện đại VN - May 26, 2015
Lộc Xuân - Thơ mới hiện đại VN - Feb 28, 2015
Sắc Vàng Hoang Hoải - Thơ mới hiện đại VN - Jan 30, 2015
Chuyện Tình Hồ Núi Cốc - Thơ mới hiện đại VN - Jan 03, 2015
Bốn Mươi Năm - Thơ mới hiện đại VN - Aug 25, 2014
Biển gọi - Thơ mới hiện đại VN - Aug 21, 2014
Chợ Viềng - Thơ mới hiện đại VN - Feb 15, 2014
Thu Nghiêng - Thơ mới hiện đại VN - Nov 05, 2013
Nghĩa Mẹ - Thơ mới hiện đại VN - Sep 29, 2013
Nỗi Niềm - Thơ mới hiện đại VN - May 24, 2013
Khắc Khoải Đường Lâm - Thơ mới hiện đại VN - May 24, 2013
Mơ Quê - Thơ mới hiện đại VN - Jan 21, 2013
Liêu Xiêu Chiếu Chèo - Thơ mới hiện đại VN - Jan 10, 2013
Lạc Bước Vườn Thu - Thơ mới hiện đại VN - Jun 29, 2012
Màu Tim Hoa lim - Thơ mới hiện đại VN - May 23, 2012