Dec 03, 2020

Tác giả

Hàn Sỹ Huy
Hình ảnh
#1
#2

Tác giả tên thật là Phạm Quang Huy, hiện công tác tại một ngân hàng ở Hà Nội, có nhiều bài viết đã được đăng tải trên các báo Tiền Phong về phẩm chất, thói hư tật xấu của người Việt (được tuyển trong cuốn sách Người Việt, phẩm chất và thói hư tật xấu (NXB Thanh Niên, Hà Nội, 2008)); một số bài viết trên các báo Thanh Niên, thoibaoviet.com.vn, Vietnamnet, Doanh nghiệp chủ nhật, damau.org…

Liên hệ: email hansihuy@gmail.com ; 

Pham Quang Huy
(Hàn Sĩ Huy)
Tel: 84987590585
Email: hansihuy@gmail.com; huypq@bidv.com.vn

Tất cả các bài của tác giả Hàn Sỹ Huy:

Chùm Thơ Hàn Sỹ Huy - Thơ mới hiện đại VN - Mar 18, 2013
Bây Giờ Em Ở Nơi Đâu - Thơ mới hiện đại VN - Mar 13, 2013
Dặn Em - Thơ mới hiện đại VN - Jul 06, 2012
Trăng Sớm - Thơ mới hiện đại VN - Nov 21, 2011
Không Đề - Thơ mới hiện đại VN - Nov 08, 2011
Tặng Con - Thơ mới hiện đại VN - Sep 29, 2011