Dec 03, 2020

Tác giả

Phan Ngọc Hải
phanngochaitp@gmail.com

Tất cả các bài của tác giả Phan Ngọc Hải:

Em Ơi! - Thơ mới hiện đại VN - Sep 30, 2015
Viếng Thầy - Thơ mới hiện đại VN - May 09, 2015
Giọng Nói Người Dưng! & Nỗi Lòng …! - Thơ mới hiện đại VN - Apr 30, 2015
Cô Đơn - Thơ mới hiện đại VN - Apr 13, 2015
Khóc Chút Duyên ! - Thơ mới hiện đại VN - Apr 13, 2015
Nửa Vầng Trăng ... Xế! - Thơ mới hiện đại VN - Apr 05, 2015
Ba Ơi! & Nửa Vầng Trăng ... Xế! - Thơ mới hiện đại VN - Mar 26, 2015
Nắng Sài Gòn! - Thơ mới hiện đại VN - Mar 25, 2015
Phan Thiết! Phan Thiết!!! / Nguyệt Quí …! - Thơ mới hiện đại VN - Feb 28, 2015
Đền Anh … Mùa Xuân! / Biển Không lớn ! / Sao Anh Im Lặng? - Thơ mới hiện đại VN - Feb 28, 2015
Mừng Tái Ngộ ...! - Thơ mới hiện đại VN - Nov 19, 2014
ThuThu…! - Thơ mới hiện đại VN - Nov 15, 2014
Anh Có Về Miền Tây?! - Thơ mới hiện đại VN - Jul 28, 2014
Cháy … ! & Đừng Trách! - Thơ mới hiện đại VN - Oct 05, 2013
Về Với Biển Nhé Anh! - Thơ mới hiện đại VN - Sep 30, 2013
Mưa - Thơ mới hiện đại VN - Mar 23, 2013
Trăng Gò Công - Thơ mới hiện đại VN - Mar 22, 2013
Chùm Thơ Phan Ngọc Hải - Thơ mới hiện đại VN - Sep 23, 2011