Nov 29, 2020

Tác giả

Hồng Thiên Quốc

minh du hocvan.vn@gmail.com

Nguyễn Văn Thiển
bút danh: Hồng Thiên Quốc
lớp k12, khoa sáng tác lí luận và phê bình văn học
Đại học Văn hóa hà nội, 418 Đê la Thành, Đống Đa, Hà Nội
sđt: 01695 306 615
số cmnd: 121 872 932

Tất cả các bài của tác giả Hồng Thiên Quốc:

Cơn ác mộng / Khoảng cách - Thơ mới hiện đại VN - Sep 23, 2011