Dec 02, 2020

Tác giả

Trang y hạ
trangyha@yahoo.com

Tất cả các bài của tác giả Trang y hạ:

Ngồi uống rượu với thằng bạn cũ - Thơ mới hiện đại VN - Sep 29, 2011
Nhớ Tháng Tư - Thơ mới hiện đại VN - Sep 23, 2011
Đón Xuân Trong Tù - Thơ mới hiện đại VN - Sep 23, 2011
Đêm nghe thằng bạn tù ngâm thơ - Thơ mới hiện đại VN - Sep 23, 2011