Dec 01, 2020

Tác giả

Tương Phố (1896 - 1973)
tiểu sử tác giả

Tương Phố tên thật là Đỗ thị Đàm, sinh năm 1896 tại Bắc Giang, mất năm 1973 tại Bảo Lộc Ðà Lạt.

Các tác phẩm:
- Nhờ rừng xanh
- Tình quê
- Chia phôi
- Giọt lệ thu (1928)
- Một giấc mộc (1928)
- Bức thư rơi (1929)
- Mưa gió sông Tương

Tất cả các bài của tác giả Tương Phố (1896 - 1973):

Đà Lạt và nữ sĩ Tương Phố - Tùy bút - Bút ký - Jan 11, 2009
Giọt Lệ Thu - Thơ mới hiện đại VN - Nov 11, 2008
Tim Em - Thơ mới hiện đại VN - Nov 11, 2008
Khúc Thu Hận - Thơ mới hiện đại VN - Nov 11, 2008