Dec 02, 2020

Tác giả

Trường Sơn Lê xuân Nhị
Truong Son Le Xuan Nhi

TSLXNHI@aim.com

Tất cả các bài của tác giả Trường Sơn Lê xuân Nhị:

Truyện hai người phi công ... mất vợ - Truyện ngắn - Jan 09, 2016