Dec 01, 2020

Tác giả

Vincent Nguyễn

Tất cả các bài của tác giả Vincent Nguyễn:

ngày tận thế! / tim đá ! - Thơ mới hiện đại VN - Dec 29, 2012
Cơm Chờ! - Thơ mới hiện đại VN - Mar 07, 2011
Tại Sao! - Thơ mới hiện đại VN - Jan 24, 2011
Thầy Tui ! - Thơ mới hiện đại VN - Jan 10, 2011
Vợ Tôi! - Thơ mới hiện đại VN - Dec 20, 2010
Mưa! - Thơ mới hiện đại VN - Dec 16, 2010
Gái Quê - Thơ mới hiện đại VN - Dec 10, 2010
Chiếc Lá Khô / Nắng Chiều - Thơ mới hiện đại VN - Dec 10, 2010