Dec 03, 2020

Tác giả

Đaminh Phan văn Phước

Tất cả các bài của tác giả Đaminh Phan văn Phước:

Trăng Vàng Năm Xưa - Thơ mới hiện đại VN - Nov 23, 2011
Ý Thu Bàng Bạc - Thơ mới hiện đại VN - Nov 08, 2011
Quê Hương Trên Đầu - Thơ mới hiện đại VN - Nov 07, 2011
Tiếng Lá Vàng Rơi - Thơ mới hiện đại VN - Nov 03, 2011
Tiếc Thương Cụ Ngô - Thơ mới hiện đại VN - Nov 03, 2011
Tam Thu Giáng Sinh - Thơ đấu tranh - Dec 18, 2010
Thương em 'làm gái' - Thơ mới hiện đại VN - Nov 28, 2010