Dec 12, 2019

Tác giả

Ngọc Long
ngoclong ngoclong

longsanjose42@yahoo.com.vn

Tất cả các bài của tác giả Ngọc Long:

Thâu Đêm Ta Độc Ẩm - Thơ mới hiện đại VN - Sep 23, 2011
Bước Chân Hoang. - Thơ mới hiện đại VN - Dec 03, 2010
Cảm Ơn Em - Thơ mới hiện đại VN - Nov 25, 2010
Vành Tang Cho Cuộc Tình Chết Vội / Đa Tạ Niềm Đau. - Thơ mới hiện đại VN - Nov 07, 2010
Một Mai Khi Anh Chết. - Thơ mới hiện đại VN - Oct 18, 2010
Tìm Người Tình Lỡ. / Tìm Về Chốn Cũ. / Ôi Nhớ Quá! Em Ơi, Em Có Biết. - Thơ mới hiện đại VN - Oct 11, 2010
Nỗi Buồn Như Cỏ Dại / Mượn Nắng Hong Sầu / Cái Còn Lại Cuối Đời - Thơ mới hiện đại VN - Sep 27, 2010
Mỹ Nhân Hề / Gấp Đi Cho Mộng Lên Ngôi / Niềm Đau Còn Đó - Thơ mới hiện đại VN - Sep 18, 2010
Say Tình./ Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào./ Gọi Tên - Thơ mới hiện đại VN - Sep 13, 2010
Vuốt Mặt. - Thơ mới hiện đại VN - Aug 31, 2010
Nỗi niềm biết gủi về đâu / Thu Cam - Thơ mới hiện đại VN - Aug 27, 2010