Dec 11, 2019

Tác giả

Thái Can
tiểu sử tác giả

Thái Can (1910-1998) sinh tại Văn Lâm, Đức Thọ (Hà Tĩnh). Học trường phủ, trường Vinh, trường bảo hộ, trường thuốc Hà Nội, tốt nghiệp bác sĩ y khoa năm 1940. Đã từng đăng thơ ở báo Phong Hoá, báo Hà Nội, tạp chí Văn Học. Có tên và thơ trích diễm trong Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh và Hoài Chân.

Tất cả các bài của tác giả Thái Can:

Những Ngày Qua - Thơ mới hiện đại VN - Jun 30, 2008
Anh Biết Em Ði - Thơ mới hiện đại VN - Jun 30, 2008
Chiều Thu - Thơ mới hiện đại VN - Jun 30, 2008
Trông Chồng - Thơ mới hiện đại VN - Jun 30, 2008
Hồn Hoa - Thơ mới hiện đại VN - Jun 30, 2008
Cảnh đó, người đâu? - Thơ mới hiện đại VN - Jun 18, 2008
Tấm Lụa Sương - Thơ mới hiện đại VN - Jun 18, 2008
Cảnh Ðoạn Trường (tâm sự cô gái nhảy) - Thơ mới hiện đại VN - Jun 18, 2008