Apr 09, 2020

Tác giả

Phan Lạc Giang Đông

bài nhận từ :
phuongngavn2006@yahoo.com

Tất cả các bài của tác giả Phan Lạc Giang Đông:

Bài kỷ nguyên mới cho thi ca tôi - Thơ mới hiện đại VN - Oct 28, 2011
Khi tôi có Em -bài Thánh Ca khởi viết - Thơ mới hiện đại VN - Sep 23, 2011
Bài Thơ Cuối Năm/Trở Lại/ Tình Huynh Đệ/ Mùa Đông Trên Quê Hương/ Ly Rượu Hàn Huyên - Thơ mới hiện đại VN - Jul 29, 2010
Thăm !! / Lời Tạ Tội - Thơ mới hiện đại VN - Jul 28, 2010
Gặp Lại Em / Bên Em Và Ngày Mai Của Chúng Ta / Cho Người Yêu Dấu Ở Quê Nhà - Thơ mới hiện đại VN - Jul 15, 2010
Mừng Con Tròn Tuổi - Thơ mới hiện đại VN - Jul 09, 2010
Về Quê Cũ - Thơ mới hiện đại VN - Jul 08, 2010
THƠ PHAN LẠC GIANG ĐÔNG - Viết về tác giả & tác phẩm - Jul 08, 2010