Dec 02, 2020

Tác giả

Trịnh Hoài Giang
Hình ảnh
#1


Tên thật là TrịnhVăn Trọng,
sinh 25-5-1938,quê Thanh Oai (Hà Tây cũ) đã qua Đại học Sư phạm(-1961) Sinh sống ở Hải Phòng

Tất cả các bài của tác giả Trịnh Hoài Giang:

Bài thơ của một người có tội - Thơ đấu tranh - Apr 19, 2017