Dec 05, 2020

Tác giả

Vien Duy Nguyen
Hình ảnh
#1
#2
#3
ko

Tất cả các bài của tác giả Vien Duy Nguyen:

Chuyện Tình - Thơ mới hiện đại VN - May 14, 2015
Viet Nham 2 - Thơ mới hiện đại VN - May 12, 2015
Tự quơ quào kết bạn một nhà Thơ - Thơ mới hiện đại VN - May 08, 2015
Bức Tử tháng Tư - Thơ mới hiện đại VN - Apr 30, 2015
Sài Gòn Ngày Tôi Về - Thơ mới hiện đại VN - Apr 29, 2015
Nằm Mơ / Khỉ nhỏ / em đã noí / tháng tư - Thơ mới hiện đại VN - Apr 29, 2015
Thèm - Thơ mới hiện đại VN - Jul 11, 2013
ở chổ nhân gian hay thay đổi / bài cho mẹ tiếp theo - Thơ mới hiện đại VN - Jul 11, 2013
Bài Cho Tôi Đầu Tiên - Thơ mới hiện đại VN - Jul 11, 2013
Chớm Thu - Thơ mới hiện đại VN - Jul 03, 2013
Bạn Bè - Thơ mới hiện đại VN - Jul 01, 2013
Tôi Là Nước Trên Dòng Sông Xứ Lạ - Thơ mới hiện đại VN - Jul 01, 2013
Tiển Bạn - Thơ mới hiện đại VN - Jun 28, 2013
Tóc Rối - Thơ mới hiện đại VN - Jun 28, 2013
Em - Thơ mới hiện đại VN - Jun 28, 2013
Tho Vien Duy Nguyen - Thơ mới hiện đại VN - Oct 01, 2011
Bài Cho An An 4 / phai khong,phai khong Duy - Thơ mới hiện đại VN - Oct 02, 2010
Nuoc La,Nguoi Dung - Thơ mới hiện đại VN - Sep 13, 2010
Chuyện Tình - Thơ mới hiện đại VN - Sep 11, 2010
Qua Phố Nhà Em - Thơ mới hiện đại VN - Aug 30, 2010
Ngây Thơ - Thơ mới hiện đại VN - Aug 23, 2010
tôi biết tinh em trong tôi là nơi trú ẩn hoang đường - Thơ mới hiện đại VN - Aug 09, 2010
Tráng Sĩ Hành - Thơ mới hiện đại VN - Aug 02, 2010
bai cho an an 5 - Thơ mới hiện đại VN - Jul 31, 2010
Mẹ Nói - Thơ mới hiện đại VN - Jul 20, 2010
bai cho an an 2 - Thơ mới hiện đại VN - Jul 19, 2010
Xuất Bản Thơ - Thơ mới hiện đại VN - Jul 14, 2010
tháng 7 trời mưa - Thơ mới hiện đại VN - Jul 09, 2010
ĐI Ăn Cưới - Thơ mới hiện đại VN - Jun 23, 2010
Chồng Xa - Thơ mới hiện đại VN - Jun 23, 2010
Nghe Em Hát Dân Ca - Thơ mới hiện đại VN - Jun 09, 2010
không đề - Thơ mới hiện đại VN - Jun 08, 2010