Nov 27, 2020

Tác giả

Jimmy Dieu
Jimmy Dieu

jimdieu2004@yahoo.com

Tất cả các bài của tác giả Jimmy Dieu:

Khi Xưa Ta Là Tình Nhân - Thơ mới hiện đại VN - Jul 16, 2010
Hương Xuân - Thơ mới hiện đại VN - Jun 10, 2010
Thu Sang Gió Thoảng Hương Yêu - Thơ mới hiện đại VN - May 29, 2010
Giai Phẩm Của Tình Yêu / Cô Gái Sài Gòn Thướt Tha / Gặp Lại Người Tôi Mơ - Thơ mới hiện đại VN - May 14, 2010