Dec 05, 2020

Tác giả

Trần Hoan Trinh

Tran Dai Vy Da

 

trandaivyda@yahoo.com

Tất cả các bài của tác giả Trần Hoan Trinh:

Trương Lương Khóc Hàn Tín - Thơ mới hiện đại VN - Feb 13, 2011
Nghe Khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ - Thơ mới hiện đại VN - Feb 13, 2011
Con đường có lá me bay - Thơ mới hiện đại VN - Dec 20, 2010
Hồng Trần - Thơ mới hiện đại VN - Sep 16, 2010
Tự Tình Trong Đêm - Thơ mới hiện đại VN - Aug 27, 2010
Đêm Mưa Nằm Đọc Hồng Lâu Mộng (1) - Thơ mới hiện đại VN - Aug 19, 2010
Mạt Lộ - Thơ mới hiện đại VN - Aug 13, 2010
Sơn Tinh Thủy Tinh - Thơ mới hiện đại VN - Jul 29, 2010
Cửu Long Giang - Thơ mới hiện đại VN - Jul 15, 2010
Tráng Sĩ Hành Ca - Thơ mới hiện đại VN - Jun 26, 2010
Có Một Dòng Sông - Thơ mới hiện đại VN - May 20, 2010
Thơ Của Thằng Vô Tích Sự - Thơ mới hiện đại VN - May 13, 2010
Cao Tiệm Ly Khóc Kinh Kha - Thơ mới hiện đại VN - May 02, 2010
Ta Tiễn Mình Về - Thơ mới hiện đại VN - Apr 29, 2010
Những Dòng Sông Quê Hương - Thơ mới hiện đại VN - Apr 24, 2010
Cuồng Ca Của Thằng Du Tử - Thơ mới hiện đại VN - Apr 07, 2010