Dec 03, 2020

Tác giả

Thái Mộng Trinh

Trinh Thai moitim2000@yahoo.com

Tha'i Mo^.ng Trinh  ( Nick name hay la` But hieu = Mo^i Ti'm )

Tất cả các bài của tác giả Thái Mộng Trinh:

Chuyện tình nguời làm thơ - Thơ mới hiện đại VN - Aug 12, 2010
Thơ tình cho muà Hạ - Thơ mới hiện đại VN - Nov 21, 2009
Thơ Tình Cho Sợi Tóc - Thơ mới hiện đại VN - Nov 18, 2009
Thương Nhớ Mười Ba - Thơ mới hiện đại VN - Nov 04, 2009
Lênh Đênh Lục Bình - Thơ mới hiện đại VN - Nov 03, 2009
Trái Tim Trôi - Thơ mới hiện đại VN - Nov 03, 2009