Dec 07, 2019

Tác giả

Nguyễn Hồng Cơ
Hình ảnh
Nguyễn Hồng Cơ
#1
Họ và tên: Nguyễn Hồng Cơ
Năm sinh: 1940( Canh Thìn)
Quê quán: Thôn Dương Cốc, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai- Hà Nội
Hiện là chủ nhiệm CLB thơ Việt Nam huyện Quốc Oai
Tác phẩm:
- Lời ru của mẹ (Thơ)
- Tán nhãn (Thơ)
- Tím (Thơ)

Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Hồng Cơ:

Thơ Nguyễn Hồng Cơ - Thơ mới hiện đại VN - Aug 30, 2010
BẾN XUÂN - Thơ mới hiện đại VN - Aug 03, 2009
THẦY ƠI! - Thơ mới hiện đại VN - Aug 03, 2009
KHÁT - Thơ mới hiện đại VN - Aug 03, 2009