Dec 02, 2020

Tác giả

Phùng Thành Chủng

Phùng Thành Chủng
Khu: Du Nghệ
Thị trấn Quốc Oai
Huyện Quốc Oai- Hà Nội

0433.844.491

Tất cả các bài của tác giả Phùng Thành Chủng:

Đường đời / Hư danh / Không nhà ! / Nói với con - Thơ mới hiện đại VN - Jan 21, 2011
Gọi Đò / Có Thể / Cha Con / Đất - Thơ mới hiện đại VN - Jul 16, 2009
Chum Tho thu 3 - Thơ mới hiện đại VN - Jul 12, 2009
Xuân đề / Lời trang viết / Lửa / Nói với anh - Thơ mới hiện đại VN - Jul 11, 2009
Vô Ngôn / Thơ Đề / Dấu Xưa / Hóa Nhang / Viên Sỏi (Chùm Thơ) - Thơ mới hiện đại VN - Jul 10, 2009