Dec 09, 2019

Tác giả

Tô Đình Đài

Dai To <daitovn@gmail.com

 

 

LỜI NÓI ĐẦU

Tôi sinh thành ở vùng nông thôn huyện Thăng-bình, tỉnh Quãng nam. Tốt nghiệp văn bằng BÁC SĨ năm 1967 tại Trường Đại-học Y-KHOA HUẾ. Nơi tôi hành nghề đầu tiên ở Tỉnh Phước-long, là một tỉnh mới thành lập từ đời Tổng thống Ngô đình Diệm. Đến năm 1972, được thuyên chuyển về tỉnh Sóc –trăng. Sau 30-4-1975, đi học cải tao và sau đó được tiếp tục phục vụ nghề nghiệp tại huyên Mỹ -tú, Sóc-trăng, rồi sau đó thuyên chuyển lên trường Trung-học Y-Tế Hậu-giang và cuối cùng là Trung-Tâm Đào-Tao Cán-bộ Y-Tế tỉnh Sóc-trăng. Đến năm 1995, xin về Hưu-trí. Cuối năm 1996 được Di-dân sang Hoa-kỳ.
Tập THƠ nầy, tôi ghi lại nỗi nhớ nhung xách,những kỹ-niệm…tại những nơi mà tôi đã sinh sống, học tập và làm việc.. Và những hình ảnh ấy vẫn còn sống mãi trong đầu óc tôi..
Một lòng thành kính, cám ơn Quê Cha, Đất Mẹ, Gia-đình, quyến-tộc, Qúy Thầy, bè bạn và bà con đồng bào trong cũng như ngoài nước đã diều dắt tôi đến ngày hôm nay.

IOWA tháng Giêng năm 2009
BS TÔ ĐÌNH ĐÀI 
 

Tất cả các bài của tác giả Tô Đình Đài:

Rời Quê Mẹ - Thơ mới hiện đại VN - May 04, 2012
Anh Lính Tự Do - Thơ mới hiện đại VN - Sep 23, 2011
Cứu Mẹ Việt Nam - Thơ đấu tranh - Feb 17, 2011