Dec 01, 2020

Tác giả

Nguyễn Hữu Thụy

Nguyễn Hữu Thụy

Năm sinh : 1954

Nguyên quán : Phúc Mỹ, Đại Cường, Đại Lộc,

Quảng Nam

Thường trú: 104   Đường số 1 – F 10

Quận Tân Bình – Tp. HỒ CHÍ MINH

 0918118442

Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Hữu Thụy:

Vòng Hoa Ngọn Lửa Nhà Thơ - Nước - Biển Đông - Thơ mới hiện đại VN - Oct 21, 2009
Khi Xa Quê Nhớ Về Những Tên Làng - Thơ mới hiện đại VN - Oct 20, 2009
Nặng nợ ơn thầy - Thơ mới hiện đại VN - Oct 20, 2009
Kí Ức Phương Nam - Thơ mới hiện đại VN - Oct 20, 2009
BIỂN ĐÔNG - Thơ mới hiện đại VN - Jun 29, 2009
CHỊU TRẬN - Thơ mới hiện đại VN - Jun 28, 2009