Nov 27, 2020

Tác giả

Tiết Thị Trung Trinh
ko

Tất cả các bài của tác giả Tiết Thị Trung Trinh:

Đọc “THIÊN CỔ BÙI NGÙI” của Phạm Hồng Ân - Viết về tác giả & tác phẩm - Dec 15, 2009
ÁO VÀNG - Thơ mới hiện đại VN - Apr 25, 2009
Nơi Tình Yêu Trú Ngụ - Thơ mới hiện đại VN - Apr 18, 2009
Kỷ Niệm / Cuộc Tình - Thơ mới hiện đại VN - Apr 18, 2009