Aug 13, 2022

Tác giả

Nguyễn Tân Trãi
ko

Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Tân Trãi:

Hai Con Ngựa - Thơ mới hiện đại VN - Nov 09, 2020
Đại Hội Đại Họa - Thơ thời sự - Oct 30, 2020
Ba Mươi Tháng Bốn - Thơ mới hiện đại VN - Apr 28, 2018
Nhật Mộ Hương Quan - Thơ mới hiện đại VN - Apr 15, 2018
Không Nói Thì Làm Thinh Nói Ra Đầy Bực Tức - Thơ mới hiện đại VN - Apr 10, 2018
Cuối Đời Của Người Lính Trẻ - Thơ mới hiện đại VN - Apr 04, 2018
Thơ Là Đồ Vô Giá Trị - Thơ mới hiện đại VN - Feb 23, 2015
Bỗng Dưng Nhắc Cuộc Từ Ly - Thơ mới hiện đại VN - Jan 10, 2012
Con Đường Kỷ Niệm - Thơ mới hiện đại VN - Dec 30, 2011
Sài Gòn Yêu Quý - Thơ mới hiện đại VN - Sep 07, 2011
Đi Và Về - Thơ mới hiện đại VN - Aug 14, 2011
Tôi Cười Mà Héo Hon - Thơ mới hiện đại VN - Aug 14, 2011
Nửa Thế Kỷ Nửa Tròng Con Mắt - Thơ mới hiện đại VN - Aug 23, 2010
Thơ Nào Hạt Bụi Ý Nào Mây - Thơ mới hiện đại VN - Aug 03, 2010
Tôi Đi Khép Cánh Cổng - Thơ mới hiện đại VN - Jul 18, 2010
Chuyện Con Mèo Múp - Thơ mới hiện đại VN - Jun 11, 2010
Kính Tạ Bác Trương Quang Phương - Thơ mới hiện đại VN - Jun 11, 2010
Hoa Dã Quỳ Vàng - Thơ mới hiện đại VN - Jan 12, 2010
Thêm Mùa Thu Nữa - Thơ mới hiện đại VN - Oct 07, 2009
THƠ NGUYỄN TÂN TRÃI - Thơ mới hiện đại VN - Apr 07, 2009