Dec 01, 2020

Tác giả

Sông Ý

ugyfftr yytvvt <ynguyen1109@yahoo.com>

Tên thật Nguyễn Thị Ngọc Loan 
 Đt 0936317236

Tất cả các bài của tác giả Sông Ý:

Một sáng đầu đông - Thơ mới hiện đại VN - Oct 11, 2009
Khói - Truyện ngắn - Oct 09, 2009
SaiGon - Mưa - Em - Thơ mới hiện đại VN - Aug 13, 2009
THƠ SÔNG Ý - Thơ mới hiện đại VN - Mar 15, 2009