Dec 03, 2020

Tác giả

Trịnh Du

Tất cả các bài của tác giả Trịnh Du:

Mẹ Ơi, Con Bất Hiếu! - Thơ mới hiện đại VN - May 02, 2011
Hãy Vùng Lên Cứu Tổ Quốc Việt Nam ! - Thơ đấu tranh - Oct 03, 2010
26 Năm Tình Cũ - Thơ mới hiện đại VN - Oct 02, 2010
Nhớ Mẹ Nhiều, Mẹ ơi…..! - Thơ mới hiện đại VN - Oct 02, 2010
Tháng 5 Nhớ Mẹ - Thơ mới hiện đại VN - May 08, 2010
Tình Tôi Lận Đận Lắm Người Ơi! - Từ Ngày Ấy - Thơ mới hiện đại VN - Oct 07, 2009
Hãy Cầu Nguyện Cho Quê Hương - Thơ đấu tranh - Oct 07, 2009
Chúng lại xạo nữa rồi Thiên Chúa ơi! - Thơ đấu tranh - Oct 07, 2009
“ CHA ƠI, XIN ĐỪNG SỢ! ” - Thơ đấu tranh - Oct 07, 2009
CHẾT VINH HƠN SỐNG NHỤC! - Thơ đấu tranh - Oct 07, 2009
ĐỨC CHA NGÔ QUANG KIỆT - Thơ đấu tranh - Oct 07, 2009
"HẸN MẸ MỘT LẦN NỮA" - Thơ mới hiện đại VN - Jul 10, 2009
THƠ TRỊNH DU - Thơ mới hiện đại VN - Mar 29, 2009