Nov 24, 2020

Tác giả

Nguyễn Tấn Bi
Hình ảnh
#1
#2

Bi Nguyen <bi_nguyen1938@yahoo.com>

Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Tấn Bi:

Đêm Giáng Sinh Cô Đơn - Thơ mới hiện đại VN - Oct 26, 2013
Thư Em - Thơ mới hiện đại VN - Oct 15, 2013
Chiều Xưa.. Em Tan Học Về - Thơ mới hiện đại VN - Oct 07, 2013
Đêm Mưa …Đất Khách / Bỗng Nhớ Rạch Đào (Cần Đước - Long An) Khi Chớm Mưa - Thơ mới hiện đại VN - Feb 08, 2012
Bên Dòng Red River - Thơ mới hiện đại VN - Dec 03, 2011
Mẹ Và Trường Học - Thơ mới hiện đại VN - Dec 01, 2011
No….Never..I Can Not Speak Việtnamese - Thơ mới hiện đại VN - Nov 29, 2011
Thua Cả Ván Bài... Tình - Thơ mới hiện đại VN - Nov 27, 2011
Thương Về Đà Lạt Nhớ Về Cao Nguyên - Thơ mới hiện đại VN - Sep 23, 2011
Quê Nhà - Thơ mới hiện đại VN - Apr 21, 2011
Gởi Người Em Gái Bến Tre - Thơ mới hiện đại VN - Apr 21, 2011
Đôi Mắt Em Buồn Vời Vợi Mexico / Hoa Mua - Thơ mới hiện đại VN - Apr 12, 2011
Bao Giờ Trở Lại Qua Đường Cũ ? - Thơ mới hiện đại VN - Mar 18, 2011
Nếu Một Mai Con Ra Trường …Đại Học - Thơ mới hiện đại VN - Mar 18, 2011
Khóc Mẹ - Thơ mới hiện đại VN - Mar 18, 2011
Tần Cối Thương Ơi Đời Nghệ Sĩ!!! - Thơ mới hiện đại VN - Mar 06, 2011
Thuở Chung Trường - Thơ mới hiện đại VN - Mar 06, 2011
Dở lại những tờ lưu bút cũ - Thơ mới hiện đại VN - Mar 02, 2011
Xuân .Đâu Rồi Xuân ơi !!! - Thơ xướng họa - Feb 23, 2011
Thương Về Xóm Cũ Miền Nam - Thơ mới hiện đại VN - Feb 15, 2011
Người Yêu …Lấy Chồng - Thơ mới hiện đại VN - Feb 04, 2011
Cầngiuộc, Ngàn Năm Hương Vị Quê Nhà - Thơ mới hiện đại VN - Feb 01, 2011
Tiếng hò vẫn vương tình Chánh Ngãi - Thơ mới hiện đại VN - Jan 21, 2011
Khoc soạn giả Yến Linh - Thơ mới hiện đại VN - Jan 20, 2011
Má ơi ! Nhớ Quá Tiếng Ầu ơ.. - Thơ mới hiện đại VN - Jan 18, 2011
Ví Dầu Tình Bậu - Thơ mới hiện đại VN - Jan 16, 2011
Nhớ Lắm Vàm Sông Rạch Dừa / Nhớ Mãi Thâm Ân - Thơ mới hiện đại VN - Jan 05, 2011
Hãy Giúp Ta Dành Lại Đất Sài Côn - Thơ mới hiện đại VN - Jan 05, 2011
Ngã Ba Thầy Phó (Canduoc Long an) / Nhớ một cành mai - Thơ mới hiện đại VN - Jan 05, 2011
1-Chạnh chút tình quê / 2- Thương Hình Bóng cũ - Thơ mới hiện đại VN - Jan 05, 2011
Còn Ai Bẻ Lá Che Hường / Em Xuống Xe, Rồi Em Đi Đâu ?/ Nỗi Đau Chiêm Thành - Thơ mới hiện đại VN - Jan 03, 2011
Đã Trắng Mờ Như Những Mái Đầu / Chiều Tuyết Bay - Thơ mới hiện đại VN - Jan 03, 2011
Hương Cà Phê Mãi Vương Mùi Nhớ - Thơ mới hiện đại VN - Dec 26, 2010
Về Saigòn Thăm …Trường Cũ - Thơ mới hiện đại VN - Dec 26, 2010
Nhớ dòng sông Cái Cối - Thơ mới hiện đại VN - Dec 26, 2010
Hoa Môi - Thơ mới hiện đại VN - Dec 26, 2010
Hoa Mưa - Thơ mới hiện đại VN - Dec 26, 2010
Khúc Trường Ca… Sông Tiền Sông Hậu - Thơ mới hiện đại VN - Dec 20, 2010
Chùm Thơ NGUYEN TAN BI - Thơ mới hiện đại VN - Dec 15, 2010
Kinh Tàu Hủ - Thơ mới hiện đại VN - Dec 09, 2010
Đêm Giáng Sinh Cô Đơn / Mỗi Lần Đáo Lệ cúng Kỳ Yên - Thơ mới hiện đại VN - Dec 08, 2010
Chim Bồ Câu - Thơ mới hiện đại VN - Dec 07, 2010
Cần-đước(Long An) bây giờ ra sao…em? - Thơ mới hiện đại VN - Dec 07, 2010
KhôngBiết Chừng Nào Về Lái Thiêu ? - Thơ mới hiện đại VN - Dec 03, 2010
1-Gió Bụi Phù Hoa / 2-Đâu Phải Lần Đi Là Lỗi Hẹn - Thơ mới hiện đại VN - Nov 28, 2010
Lạc Giữa Sông Dài - Thơ mới hiện đại VN - Nov 25, 2010
1-Em Đi Hà Phương Lạc / 2-Em Hãy Quên Tôi / 3-Hỏi Chuyện Quê Hương - Thơ mới hiện đại VN - Nov 22, 2010
Viên Ngọc Huyền - Thơ mới hiện đại VN - Nov 11, 2010
Dem Mua Dat Khach - Thơ mới hiện đại VN - Nov 09, 2010
Gởi Về Chị / Gởi Về Em - Thơ mới hiện đại VN - Nov 04, 2010