Dec 04, 2020

Tác giả

Tương Ðàm
ko

Tất cả các bài của tác giả Tương Ðàm:

Tiếng Khóc Ðêm Tân Hôn (Thiên Tâm và Huệ Thu họa) - Thơ xướng họa - Apr 29, 2016
Ta Với Mình - Thơ mới hiện đại VN - Nov 18, 2008