Jul 20, 2024

Tác giả

Lê Huy Trứ
Hình ảnh
#1

 Lê huy Trứ 

Trule9 @gmail.com

Tất cả các bài của tác giả Lê Huy Trứ:

Như Lai không Là Như Lai - Biên khảo - Jun 13, 2024
BẢN LAI NHƯ LAI - Biên khảo - May 22, 2024
Làm sao để viết một bài thơ Đường, Tứ Tuyệt 🌷💚🌷 - Biên khảo - May 17, 2024
Nhân Duyên Cá Nước - Tùy bút - Bút ký - Apr 19, 2024
Mô Tê Răng Rứa - Thơ mới hiện đại VN - Mar 12, 2024
Huế Xa Nhớ Gần Buồn - Thơ mới hiện đại VN - Jul 29, 2023
Vịnh Đạt Ma - Thơ mới hiện đại VN - Jun 23, 2023
Huế ở buồn đi nhớ - Thơ mới hiện đại VN - Jun 19, 2023