Dec 05, 2020

Tác giả

Liệt Tử - Liệt Ngự Khấu (430-439 trước CN)
Hình ảnh
Liệt Tử
#1
Sách Liệt Tử còn được tôn xưng là Xung hư chân kinh, tương truyền do một người thuộc phái đạo gia là Liệt Ngự Khấu (430-439 trước CN) soạn ra, nhưng truyền thuyết này còn bị đặt nhiều nghi vấn. Có lẽ nó là một công trình của tập thể nhiều thế hệ, đến đời Tấn (thế kỷ IV) được Trương Trầm sưu tập và chú giải, bản lưu truyền đến nay gồm 8 thiên, trình bày tư tưởng Đạo gia qua nhiều truyền thuyết, huyền thoại, ngụ ngôn… có ý nghĩa hàm súc, tế nhị. Bài trên đây là một ngụ ngôn đặc sắc có tính thần thoại chép ở thiên “Thang vấn“, kể chuyện Ngu công dời núi, phản ảnh nghị lực kiên cường của người dân lao động thời cổ trong việc cải tạo thiên nhiên, đồng thời nói lên chân lý: nếu có đủ quyết tâm và sự kiên trì thì khó khăn nào cũng vượt qua

Tất cả các bài của tác giả Liệt Tử - Liệt Ngự Khấu (430-439 trước CN):

Ngu công di sơn - Cổ Thi Trung Quốc - Jul 25, 2008