Jul 23, 2024

Tác giả

Lê Mai Lĩnh
Hình ảnh
#1

Lê Mai Lĩnh

Nhà thơ Lê Mai Lĩnh tên thật Lê Văn Chính sinh năm 1942 tại Quảng trị. Tài năng văn chương thi phú phát tiết sớm, do vậy năm 1963 ông đã cho in ấn tập thơ đầu: Nỗi buồn nhược tiểu, với bút danh Sương Biên Thùy. Công việc của người sĩ quan gắn chặt với chiến tranh chính trị, cho nên ở gian đoạn này Sương Biên Thùy viết văn, làm thơ, nhưng nổi bật nhất vẫn là văn chính luận. Và ông đã cộng tác với hầu hết các tạp chí: Văn, Khởi Hành, Tiền Phong, Gió Mới, và Ngàn Khơi…

Tất cả các bài của tác giả Lê Mai Lĩnh:

Nguyễn hữu Thời , những chuyện ngoài văn chương - Tùy bút - Bút ký - Jun 02, 2024
Nhà thơ Phan Xuân Sinh đã ra đi 2/27/2024. - Tùy bút - Bút ký - Feb 29, 2024
Lê Mai Lĩnh với Tình Yêu Và Hồn Thơ Thế Sự Lưu Đày - Thơ mới hiện đại VN - Feb 14, 2024
Góp ý với nhà phê bình Nguyễn Hưng Quốc vè VĂN HỌC VIẸT NAM LƯU VONG. - Tiểu luận - Tạp bút - Feb 21, 2023
Chùm thơ Tình Muộn - Thơ mới hiện đại VN - Feb 21, 2023
Chùm Thơ Người Đàn Bà Ngủ Muộn - Thơ mới hiện đại VN - Feb 20, 2023