Dec 02, 2020

Tác giả

Bách Gia Chư Tử - Hàn Phi
Hình ảnh
 Hàn Phi  (Hanfeizi)
#1
Hàn Phi (mất năm 233 trước CN) là công tử nước Hàn cuối thời Chiến quốc. Ông là học trò mà cũng là người phát triển tư tưởng của Tuân Tử, trở thành đại biểu xuất sắc nhất của phái Pháp gia thời Tiên Tần. Sách Hàn Phi Tử hiện còn truyền lại 55 thiên, có giá trị cả về văn chương lẫn học thuật, được coi là tác phẩm nổi bật nhất của thế giới bàn về thuật trị nước theo pháp luật. Bài ngụ ngôn ngắn trên đây phê phán tính câu nệ, không biết biến thông của con người, trích ở thiên “Ngũ đố” sách Hàn Phi Tử.

Tất cả các bài của tác giả Bách Gia Chư Tử - Hàn Phi:

Thủ chu đãi thố - Cổ Thi Trung Quốc - Jul 25, 2008
Mãi lý (Bán Giày) - Cổ Thi Trung Quốc - Jul 25, 2008
Mâu Thuẫn - Cổ Thi Trung Quốc - Jul 25, 2008