Feb 29, 2024

Tác giả

Khổng Tước
khongtuoc75@gmail.com

Tất cả các bài của tác giả Khổng Tước:

Khai Bút Đầu Năm - Đường thi Việt Nam - Feb 13, 2023
Xuân Ơi Đừng Lỗi Hẹn - Thơ mới hiện đại VN - Jan 31, 2023
Lời Giãi Bày Chưa Đầy Đủ - Thơ mới hiện đại VN - Jan 10, 2023
Mảnh Ghép Cuối Cùng - Thơ mới hiện đại VN - Dec 13, 2022
Vũ Điệu Hoàng Hoa - Thơ mới hiện đại VN - Nov 16, 2022
Cỏ Thất Tình/Phấn Đỏ - Thơ mới hiện đại VN - Nov 11, 2022
Thêm Một Mùa Đông - Thơ mới hiện đại VN - Oct 26, 2022
Thiếu Phụ Sầu Bi - Thơ mới hiện đại VN - Oct 03, 2022
Bài Lục Bát Cổ Lai Hy - Thơ mới hiện đại VN - Sep 19, 2022
Mưa Ngâu Và Vườn Tỷ Muội /Về Phụng Hoàng Sơn - Thơ mới hiện đại VN - Sep 10, 2022
Bài Lục Bát Nghìn Xưa - Thơ mới hiện đại VN - Aug 10, 2022
Bay Đi Những Hạt Bụi Đời/Em Gái - Thơ mới hiện đại VN - Jul 11, 2022
Mùa Hoa Trắng Mong Manh/ Trở Về Từ Ngàn Xưa - Thơ mới hiện đại VN - Jun 27, 2022
Bài Lục Bát Phù Du/Quê Người - Thơ mới hiện đại VN - Jun 13, 2022
Đi Về Phía Giấc Mơ - Thơ mới hiện đại VN - May 27, 2022
Đã Bốn Mươi Bảy Lần 30/4/Thơ Trắng - Thơ mới hiện đại VN - Apr 27, 2022
Quá Cảnh - Thơ mới hiện đại VN - Apr 04, 2022
Mộ Tình /Cuộc Tiễn Đưa Ngàn Dặm - Thơ mới hiện đại VN - Mar 16, 2022
Một Mình Với Sài-Gòn - Thơ mới hiện đại VN - Mar 03, 2022
Tiễn Xuân - Thơ mới hiện đại VN - Feb 15, 2022
Những Khoảnh Khắc Điên Đảo Trước Mùa Xuân/ Ta Lỡ Quên Mùa Xuân - Thơ mới hiện đại VN - Jan 26, 2022
Khúc Vỹ Cầm Tháng Giêng/Gởi Nhớ Lên Trời - Thơ mới hiện đại VN - Jan 12, 2022
Chỉ Là Cặn Rượu/Oanh Ca - Thơ mới hiện đại VN - Jan 04, 2022
Gửi Cho Em Một Miếng Sài-Gòn - Thơ cận đại VN - Dec 13, 2021
Nếu Ta Chết Giữa Bài Thơ Dang Dở/Tái Sinh Của Nước Mắt - Thơ mới hiện đại VN - Dec 03, 2021
Sài-Gòn Không Cà-phê/Thư Viết Tay Từ - Thơ mới hiện đại VN - Nov 16, 2021
Điệu Hót Của Loài Chim Tương Tư/Một Nốt Trầm Cho Thành Phố Sắp Bỏ Đi - Thơ mới hiện đại VN - Aug 02, 2021
Lang Thang Bến Bạch Đằng/Ngồi Trước Quán Karaoke - Thơ mới hiện đại VN - Jul 21, 2021
Trong Nỗi Nhớ Dại Khờ/Hỏi Người Qua Sông - Thơ mới hiện đại VN - Jul 12, 2021
Dù Sao Cũng Một Lần/Saigon, Niềm Vui Trong Thiên Tai - Thơ mới hiện đại VN - Jul 06, 2021