May 16, 2022

Tác giả

Khổng Tước
khongtuoc75@gmail.com

Tất cả các bài của tác giả Khổng Tước:

Đã Bốn Mươi Bảy Lần 30/4/Thơ Trắng - Thơ mới hiện đại VN - Apr 27, 2022
Quá Cảnh - Thơ mới hiện đại VN - Apr 04, 2022
Mộ Tình /Cuộc Tiễn Đưa Ngàn Dặm - Thơ mới hiện đại VN - Mar 16, 2022
Một Mình Với Sài-Gòn - Thơ mới hiện đại VN - Mar 03, 2022
Tiễn Xuân - Thơ mới hiện đại VN - Feb 15, 2022
Những Khoảnh Khắc Điên Đảo Trước Mùa Xuân/ Ta Lỡ Quên Mùa Xuân - Thơ mới hiện đại VN - Jan 26, 2022
Khúc Vỹ Cầm Tháng Giêng/Gởi Nhớ Lên Trời - Thơ mới hiện đại VN - Jan 12, 2022
Chỉ Là Cặn Rượu/Oanh Ca - Thơ mới hiện đại VN - Jan 04, 2022
Gửi Cho Em Một Miếng Sài-Gòn - Thơ cận đại VN - Dec 13, 2021
Nếu Ta Chết Giữa Bài Thơ Dang Dở/Tái Sinh Của Nước Mắt - Thơ mới hiện đại VN - Dec 03, 2021
Sài-Gòn Không Cà-phê/Thư Viết Tay Từ - Thơ mới hiện đại VN - Nov 16, 2021
Điệu Hót Của Loài Chim Tương Tư/Một Nốt Trầm Cho Thành Phố Sắp Bỏ Đi - Thơ mới hiện đại VN - Aug 02, 2021
Lang Thang Bến Bạch Đằng/Ngồi Trước Quán Karaoke - Thơ mới hiện đại VN - Jul 21, 2021
Trong Nỗi Nhớ Dại Khờ/Hỏi Người Qua Sông - Thơ mới hiện đại VN - Jul 12, 2021
Dù Sao Cũng Một Lần/Saigon, Niềm Vui Trong Thiên Tai - Thơ mới hiện đại VN - Jul 06, 2021