Dec 04, 2021

Tác giả

Amanda Gorman
Amanda Gorman

Tất cả các bài của tác giả Amanda Gorman:

The Hill We Climb - Ngọn đồi ta leo - Thơ dịch - Jan 31, 2021