Oct 23, 2020

Tác giả

Nguyễn Tường Thiết

Nguyễn Tường Thiết
 

Nguyễn Tường Thiết

Sinh năm 1940 tại Hà Nội. Con út nhà văn Nhất Linh. Cử Nhân Khoa Học tại Đại Học Sài Gòn. Trước 1975 là giáo sư Toán Lý Hóa. Phụ trách nhà xuất bản Phượng Giang năm 1973. Qua Mỹ năm 1975, làm chuyên viên hóa chất tại tiểu bang Washington. Mới về hưu tháng 5/06. Cộng tác với Thế Kỷ 21 từ năm 2002. Tác phẩm đầu tay: Hồi ký Nhất Linh Cha Tôi xuất bản tháng 7/2006, đúng 100 năm ngày sinh của Nhất Linh.

Sách đã in:

Nhất Linh cha tôi (Văn Mới, California 2007)

 

Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Tường Thiết:

Ông Chủ Tiệm Cơm Gà Siu Siu - Tùy bút - Bút ký - Sep 16, 2020