Oct 23, 2020

Tác giả

Cao Tần
Lê Tất Điều (sinh 2 tháng 8 năm 1942 tại Hà Đông), bút hiệu Cao Tần, Kiều Phong, là một nhà thơ Việt Nam.

Lê Tất Điều vào Nam năm 1954. Ông là cựu sĩ quan quân lực Việt Nam cộng hòa. Năm 1975, ông đến Hoa Kỳ và hiện cư ngụ tại San Diego.

Tác phẩm đã xuất bản: Khởi Hành (1961), Kẻ Tình Nguyện, Quay Trong Gió Lốc (1965), Đêm Dài Một Đời (1966), Phá Núi (1968), Những Giọt Mực, Người Đá (1968), Anh Em (1970), Thơ Cao Tần (1978)

Tập thơ Cao Tần được xem là tập thơ ăn ý nhất, vì giá trị nghệ thuật đã đành, và còn vì nội dung diễn tả đúng tâm trạng của người Việt di tản.

Tất cả các bài của tác giả Cao Tần:

Ta làm gì cho hết nửa đời sau? - Thơ mới hiện đại VN - Sep 16, 2020