May 16, 2022

Tác giả

Phan Xuân Sinh
ko

Tất cả các bài của tác giả Phan Xuân Sinh:

Khi con đường không lối thoát - Phan Xuân Sinh - YouTube - Sep 09, 2021
Nhìn em qua đò Hà Thân - Thơ mới hiện đại VN - Feb 29, 2016
Đêm ba mươi, uống rượu - Thơ mới hiện đại VN - Feb 06, 2016
uống rượu với người lính Bắc phương - Thơ mới hiện đại VN - Sep 11, 2008