Jun 19, 2024

Tác giả

Bounthanh Sirimoungkhoune

Bounthanh Sirimoungkhoune

Thời gian sáng tác: 2016
Tác giả là người Việt, sanh đẻ ở Lào. Quê quán ba mẹ ở làng Diệc, tỉnh Thái Bình , Việt Nam.
Tác giả đã viết nhiều tác phẩm thơ, ca dao, truyện ma,..

Tất cả các bài của tác giả Bounthanh Sirimoungkhoune:

Truyện thơ cổ tích - Trường thiên lục bát - Mar 26, 2023
Thơ Ca dao (1) - (26) - Thơ mới hiện đại VN - Jun 20, 2020