May 15, 2022

Tác giả

Trương Xuân Huy
Tiểu sử:

Tên thật: Trương Xuân Huy

Sinh năm: 1937

Nơi sinh: Quảng Ngãi

Địa chỉ hiện nay : 37 Triệu Việt Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Điện thoại : 063 .825 953

Tất cả các bài của tác giả Trương Xuân Huy:

Đà Lạt chiều mưa tháng Năm - YouTube - Jun 02, 2020