Dec 03, 2020

Tác giả

Tuyết Linh
Hình ảnh
#1
Tuyết Linh


Tên thật là Bùi Tuyết Anh
Sinh quán tại Sàigòn
Làm thơ từ năm 13 tuổi
Thường có thơ đăng trên các báo SÀIGÒN như Văn Nghệ Tiền Phong, Giáo Dục Phổ Thông, Hiện Đại, Tia Sáng, Phổ Thông (của Nguyễn Vỹ)
Góp mặt trong Thi Tuyển Hoa Mười Phương ( Trường Giang xb năm 1959)
Góp mặt trong Thi Ca Hiện Đại của Trần Tuấn Kiệt Khai Trí xb năm 1967
Năm 1965 nghỉ viết vì lý do riêng.
Năm 2011 bắt đầu viết trở lại
Hiện cư ngụ tại Tiểu Bang Pennsylvania, U.S.A

Email: tuyetlinh39@yahoo.com

Tất cả các bài của tác giả Tuyết Linh:

Một Đời Mây Bay / Bến Cũ Xuân Xưa - Thơ mới hiện đại VN - Jun 01, 2020