Jul 04, 2020

Tác giả

Trần Đức Phổ

Canada June 13, 2019

Kính gửi chị Huệ Thu,

Xin được tự giới thiệu, tôi tên là Trần Đức Phổ, hiện đang sống và làm việc tại Canada.

Rất trân trọng cảm ơn,
Trần Đức Phổ

email: ducphot946@gmail.com

Tất cả các bài của tác giả Trần Đức Phổ:

Có Một Người / Trà Mi Vườn Cũ - Thơ mới hiện đại VN - Jun 29, 2020
Thúy Kiều / Thúy Vân. - Đường thi Việt Nam - Jun 22, 2020
Huế /Nhớ Dòng Sông Thoa - Thơ mới hiện đại VN - Jun 15, 2020
Tháng Sáu/Sa Mạc - Thơ mới hiện đại VN - Jun 08, 2020
Hà Tiên Thập Cảnh - Thơ mới hiện đại VN - Jun 01, 2020
Nếu Vắng Em Rồi /Bùa Yêu /Chiều Phố Thị Nhớ Em - Thơ mới hiện đại VN - May 23, 2020
Thơ Say /Hạ Úa /Cố Nhân - Thơ mới hiện đại VN - May 12, 2020