Dec 03, 2020

Tác giả

Lý Thường Kiệt (1019 -1105)
Thường Kiệt (1019-1105)

Bài thơ Nam Quốc Sơn Hà với quân nhà Tống ở Trung Hoa

Tất cả các bài của tác giả Lý Thường Kiệt (1019 -1105):

Về Bài Thơ Nam Quốc Sơn Hà - Cổ thi Việt Nam - Jun 13, 2008
Nam Quốc Sơn Hà - Cổ thi Việt Nam - Jun 09, 2008