Dec 01, 2020

Tác giả

Lệ Thu Nguyễn

Lệ Thu Nguyễn
from: Trần Thị Hiếu Thảo
tranhieuthaovi@gmail.com
to: "saimonchunhan@gmail.com""chìu chìu" là xứ em trong núi có hoa đó, chắc tên đó vậy. Chứ không phải buổi chiều chị ấy viết sai đâu...?Thiên hạ cười chê chị đó viết sai chánh tả,nhưng thật ra họ chưa biết hoa đó tên như thế..Hhih
Một lần nữa chúc chị vui nha!

Tất cả các bài của tác giả Lệ Thu Nguyễn:

Nhớ Người Em Gái - Thơ mới hiện đại VN - Jan 02, 2018