Dec 01, 2020

Tác giả

Hùng Vĩnh Phước
Hình ảnh
#1


                
Hùng Vĩnh Phước

 

Tên trên giấy khai sinh là Nguyễn Ngọc Hùng.
Nguyên quán: Vĩnh Phước, Đông Hà, Quảng Trị.
Những nơi đã sống: Viêt Nam (Đông Hà, Quảng Trị, Huế, Ban Mê Thuôt, Sài Gòn, Cà Mau),  Malaysia (Pulau Bidong, Sungai Besi), Phililppines (Bataan).
Hiện sống và làm việc tại San Jose, California, USA.
Những việc từng làm qua: giữ bò, cày bừa, dạy học, hướng dẫn phát triển khu phố, thợ đụng (đụng chi làm nầy), làm thơ vớ vẩn, và rong chơi.

Tất cả các bài của tác giả Hùng Vĩnh Phước:

Cuối Ngày Nhìn Lại - Thơ mới hiện đại VN - Jul 17, 2020
Ai Cũng Có Một Câu Kiều Để Nhớ - Thơ mới hiện đại VN - May 23, 2020
Mùa Hè Của Tôi - Thơ mới hiện đại VN - May 23, 2020
Nắng Xuống Góc Vườn / Tháng Giêng Gặp Lại Học Trò - Thơ mới hiện đại VN - May 23, 2020
Trời Đã Vào Thu - Thơ mới hiện đại VN - Oct 06, 2017
Vì Nhân Gian Là Cõi Tạm - Thơ mới hiện đại VN - Aug 03, 2017
Tháng Tư Vẫn Còn Đây Nhức Nhối - Thơ mới hiện đại VN - May 25, 2017